Publikácie Divadelného ústavu

Malý divadelný kalendár 2019

Test subtitle

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Základné publikácie
Year of publication
2018
Number of pages
28
Language
SK
Price
nepredajné

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výročia slovenských divadiel, ako aj dôležité medzníky divadelných udalostí, spätých so slovenským divadlom.

Back to all publications
A
A
A
.