Publikácie Divadelného ústavu

Malý divadelný kalendár 2017

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Základné publikácie
Year of publication
2016
Number of pages
28
Size
147 x 245 mm
Language
SK
Price
nepredajné

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výročia slovenských divadiel, ako aj dôležité medzníky divadelných udalostí, spätých so slovenským divadlom. Zostavili: Kolektív pracovníkov Divadelného ústavu pod vedením Kataríny Kunovej a Martina Timka

Back to all publications
A
A
A
.