Publikácie Divadelného ústavu

Malý divadelný kalendár 2018

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Základné publikácie
Year of publication
2017
Number of pages
28
Size
148 x 240 mm
Language
SK
Price
nepredajné

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výročia slovenských divadiel, ako aj dôležité medzníky divadelných udalostí, spätých so slovenským divadlom. Zostavili: Soňa Jánošová, Martin Timko, Diana Laciaková.

Back to all publications
A
A
A
.