Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

decorative shape
Dejiny slovenského divadla I.

Kolektív autorov

Dejiny slovenského divadla I.

Autor koncepcie a odborný garant: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. Autori štúdií: Juliana

decorative shape
Bábky na česko-slovenskej medzi

Bábky na česko-slovenskej medzi

Zborník editoriek Dagmar Inštitorisovej, Ivety Škripkovej a Dominiky Zaťkovej Bábky na česko-s

decorative shape
THEATRE.sk - Made in Slovakia (2. vydanie)

THEATRE.sk - Made in Slovakia (2. vydanie)

Reprezentatívna publikácia v anglickom jazyku oboznámi čitateľov so súčasným slovenským div

decorative shape
Súčasný tanec/Contemporary Dance - Made in Slovakia (2. vydanie)

Eva Gajdošová

Súčasný tanec/Contemporary Dance - Made in Slovakia (2. vydanie)

Dvojjazyčný katalóg Súčasný tanec / Contemporary Dance. Made in Slovakia, ktorý zostavila a a

decorative shape
Javiskové osudy

Karol Mišovic

Javiskové osudy

Mária Prechovská, Eva Kristinová, Viera Strnisková, Zdena Gruberová a Eva Poláková patria med

decorative shape
Bábkarská Bystrica festival všetkých veľkostí / Bábkarská Bystrica The Festival of All Sizes

Bábkarská Bystrica festival všetkých veľkostí / Bábkarská Bystrica The Festival of All Sizes

Odborná publikácia Bábkarská Bystrica, festival všetkých veľkostí zachytáva to najpodstatne

A
A
A
.