Publikácie Divadelného ústavu

Súčasný tanec/Contemporary Dance - Made in Slovakia (2. vydanie)

Eva Gajdošová

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Slovenské divadlo
Year of publication
2017
Number of pages
184
Size
150 x 210 mm, brožovaná väzba
Language
SK/ENG
ISBN
978-80-8190-021-1
Price
nepredajné

Dvojjazyčný katalóg Súčasný tanec / Contemporary Dance. Made in Slovakia, ktorý zostavila a autorsky pripravila Eva Gajdošová predstavuje tridsať osobností, ktoré za pomerne krátky čas zanechali v slovenskom tanci výraznú stopu. Hoci takmer polovica z nich žije a pôsobí v zahraničí, vracajú sa na Slovensko ako tvorcovia a pedagógovia a udržujú kontakt s domácim dianím. Je to komunita, ktorú najväčšmi charakterizuje pojem „stieranie hraníc“ medzi krajinami, žánrami, profesiami. Hranica medzi tancom a fyzickým divadlom, performerom a tvorcom, choreografom a režisérom, divadlom a nedivadelným priestorom je čoraz menej podstatná. Prelínanie rôznych svetov znamená vzájomné obohacovanie, univerzálnosť z pohľadu profesií sa stáva nevyhnutnosťou. Pri pátraní, v čom tkvie tajomstvo úspechu našich tanečníkov v zahraničí, sa z viacerých profilov vynára zaujímavá črta – spojenie so slovenským ľudovým tancom. V bohatej spleti kultúr Európy sa viacerí presadili vďaka návratu k vlastným koreňom. Okrem prehľadu tridsiatich osobností prináša katalóg výber z najzaujímavejších festivalov, divadiel, škôl a ďalších inštitúcií, ktoré sa venujú súčasnému tancu. Autorka Eva Gajdošová Odborná redakcia Jana Juráňová Lektorka Maja Hriešik Jazyková redakcia slovenského textu Michaela Mošaťová Preklad Katarina Cockrell Jazyková redakcia anglického textu Jana Levická Foto na obálke Vlado Holina Grafický dizajn Maria Rojko

Book excerpt

Pri pátraní po našej tanečnej minulosti a jej osobnostiach nás stopy zavedú až do roku 1879. V tomto roku sa v Bratislave (vtedajšom Prešporku) narodil jeden z najvýznamnejších svetových reformátorov tanca Rudolf Laban. V tomto meste strávil detstvo a mladosť, no svoju slávnu tanečnú kariéru rozvíjal za hranicami Slovenska. V rodisku teda nezanechal nasledovníkov, ktorí by sa v medzivojnovom období (ako tomu bolo v Čechách) napojili na prúd novodobého európskeho tanca reprezentovaný menami Jaques Dalcroze, Kurt Jooss, Rosalia Chladek atď. Labanov odkaz sme začali napĺňať až oveľa neskôr.

Back to all publications
A
A
A
.