Publikácie Divadelného ústavu

EÚ očami drámy/Ódy či frašky?

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Slovenská dráma
Year of publication
2015
Size
168 x 246 mm, pevná väzba
Language
SK
ISBN
978-80-89369-86-7
Price
Akcia 5,00

Ľubomír Feldek, Eva Maliti, Marián Janík, Ľuba Lesná, Viliam Klimáček, Iveta Horváthová, Adriana Krúpová, Zuzana Uličianska, Pavol Weiss, Silvester Lavrík, Miklós Forgács, Dodo Gombár, Štefan Timko, Marek Godovič, Peter Scherhaufer, Ján Papuga, Igor Bielich, Lenka Čepková, Dušan Poliščák. Pod názvom EÚ očami drámy/Ódy či frašky Divadelný ústav na začiatku minulého roka odštartoval svoj ďalší viacročný projekt podpory slovenskej dramatickej tvorby. Pri príležitosti desiateho výročia vstupu Slovenska do Európskej únie vyzval dramatičky a dramatikov, aby očami drámy zhodnotili uplynulé obdobie a v podobe umelecky stvárnených príbehov hľadali odpovede na otázku, ako sa integrácia Slovenska do EÚ premietla do života občanov. Projekt sa vydaril nad očakávanie. Devätnásť zúčastnených autoriek a autorov – Igor Bielich, Lenka Čepková, Ľubomír Feldek, Miklós Forgács, Eva Maliti-Fraňová, Marek Godovič, Dodo Gombár, Viliam Klimáček, Adriana Krúpová, Marian Janík, Silvester Lavrík, Ľuba Lesná, Dušan Poliščák, Ján Papuga, Peter Scherhaufer, Iveta Horváthová, Štefan Timko, Zuzana Uličianska a Pavol Weiss – nepísalo ódy; ich hry sú žánrovo i tematicky bohatou dramatickou sondou do dnešného Slovenska, sú prekvapivo až mrazivo reálne a z pohľadu inscenačného potenciálu mimoriadne podnetné.

Book excerpt

Vstupom do nového milénia sa začalo v Divadelnom ústave písať aj jedno celkom nové obdobie, ktoré významne usmernilo pozornosť na novú slovenskú drámu a jej špecifiká. Práve v roku 2000 bol z iniciatívy Divadelného ústavu vyhlásený prvý ročník súťaže o pôvodnú slovenskú drámu DRÁMA.

Back to all publications
A
A
A
.