Publikácie Divadelného ústavu

Emancipovaný divák

Jacques Ranciére

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Svetové divadlo
Year of publication
2015
Number of pages
124
Size
170 x 240 mm, brožovaná väzba
Language
SK
ISBN
978-80-89369-89-8
Price
16,00

„V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa ťažisko Rancièrovho myslenia presúva k estetike, k histórii a teórii umenia. Aj v prácach z tohto obdobia však presvitá jeho záujem predovšetkým o politické účinky umeleckých diel. Estetika a politika tak tvoria dva základné piliere väčšiny Rancièrových prác. Akčný rádius tohto mysliteľa je však oveľa širší a jeho prístup je výsostne interdisciplinárny. Vďaka tomu môže byť inšpiratívny nielen pre filozofov, humanitných či spoločenských vedcov či pre teoretikov a kritikov umenia, ale aj pre samých umelcov a umeleckých pedagógov. Kniha esejí Emancipovaný divák objasňuje viaceré tézy rozpracované v Rancièrových predchádzajúcich dielach a zároveň citlivo reaguje na aktuálnu situáciu v súčasnom umení: v maliarstve, sochárstve, konceptuálnom umení, ale aj vo fotografii, filme a v neposlednom rade aj v divadle. Naň Rancière nazerá nielen ako na umelecký druh či ako na umenie s mimoriadne dlhou tradíciou, pri ktorom sa „telá dávajú do pohybu pred zhromaždeným publikom“. Vníma ho aj v oveľa v širších spoločenských a politických súvislostiach – ako performanciu, ktorá môže mať množstvo podôb, či ako spektákulum – predstavenie sveta vo všadeprítomných médiách.” (Mária Ferenčuhová)

Book excerpt

Táto práca vznikla vďaka ponuke, ktorú som dostal pred niekoľkými rokmi. Mal som otvoriť letnú umeleckú akadémiu venovanú úvahám o divákovi, a to na základe vlastných myšlienok rozpracovaných v knihe Nevedomý učiteľ.

Back to all publications
A
A
A
.