Zoznámte sa s porotou súťaže DRÁMA 2023

Vieme, kto bude hodnotiť pôvodné slovenské a české dramatické texty v 24. ročníku súťaže DRÁMA. Súťaž je anonymná, ale mená tohtoročnej poroty sú už známe: 

 

Ilona Smejkalová – dramaturgička Národného divadla v Prahe

Ilona Smejkalová - porota súťaže DRÁMA 2023

Ako divadelná dramaturgička prešla mnohými súbormi: Horácké divadlo Jihlava, Divadlo Příbram, Divadlo Petra Bezruče v Ostrave, Městské divadlo Kladno a Mahenova činohra – Národní divadlo Brno. Dlhodobo spolupracovala aj s pražským Divadlom v Dlouhé, Studiom Ypsilon i divadelným súborom pražských bezdomovcov Ježek a čížek, v ďalších divadlách hosťovala. Od sezóny 2015/2016 posilnila dramaturgický tím Činohry Národného divadla v Prahe. Okrem divadla sa venovala aj pedagogickej profesii. Ako scenáristka sa podieľala na programoch ČT (napríklad Vytunelovaný muzikál, Divadlo žije!, Děti sametu, Divadlo Na zábradlí, Nejkrásnější pohádky), seriáloch TV Prima a audioseriáloch spoločnosti Audiotéka. Pravidelne prispieva do rôznych periodík a časopisov, je externou redaktorkou Deníku, prekladá z ruštiny. V rokoch 2011 – 2016 bola porotkyňou dramatickej súťaže o Cenu Alfréda Radoka a jej nástupnickej súťaže Anonymní soutěž o nejlepší původní divadelní hru.

 

Andrea Domeová – dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ʼ90, vedúca Centra edičnej činnosti Divadelného ústavu

Andrea Dömeová - porota súťaže DRÁMA 2023

Po ukončení Gymnázia Metodova absolvovala Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Už počas štúdií nastúpila v roku 1994 do Divadla ASTORKA Korzo ʼ90, kde pôsobí dodnes ako dramaturgička. Počas tohto obdobia spolupracovala na desiatkach inscenácií s režisérmi ako sú Juraj Nvota, Roman Polák, Vladimír Strnisko, J. A. Pitínský, Milan Lasica, Miloš Karásek, Roman Olekšák a Maja Hriešik, Silvester Lavrík, Marián Amsler, Miroslav Krobot, Ondrej Spišák, Lukas Kosz a ď. Niekoľko rokov sa venovala práci pre české vydavateľstvo a časopis o umení Labyrint a od roku 2006 pracuje v Divadelnom ústave, kde má na starosti realizáciu publikácií v oblasti divadla.

 

 

Peter Himič – dramaturg Činohry Národného divadla Košice

Peter Himič - porota súťaže DRÁMA 2023

Je dramaturg, vysokoškolský pedagóg a teatrológ. Pôsobí na katedre dramaturgie, réžie a teatrológie a katedre herectva Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a je dramaturgom činohry Národného divadla Košice. Ako teatrológ sa orientuje na slovenské divadelné dejiny (Pavol Országh dramatik, 2002; Divadelný život Prešova : od počiatkov po polovicu 20. storočia, 2014; Divadlo na východnom Slovensku I. : od počiatkov do roku 1945, 2020)Bol pravidelným členom v odborných porotách divadelných festivalov. Prekladá z poľštiny divadelné hry. 

Niektoré z jeho prekladov vyšli knižne (Ingmar Villqist: Hry, výber hier Poľská dráma, obe v Divadelnom ústave, Andrej Stasiuk: Čakanie na Turka) 
 

 

Jakub Molnár – dramaturg Divadla Jána Palárika v Trnave

Jakub Molnár - porota súťaže DRÁMA 2023
Jakub Molnár, foto: Dorota Holubová

Je divadelný dramaturg a kritik. V rokoch 2017 – 2022 bol redaktorom internetového portálu MLOKi a v rokoch 2021 – 2022 šéfredaktorom časopisu Javisko. Okrem odbornej reflexie súčasného divadla pre viaceré periodiká (kød, Monitoring divadiel, Kapitál, Svět a divadlo, MLOKi a i.) či zborníky sa zaoberá aj dianím v oblasti ochotníckeho divadla – je členom festivalových redakcií a odborných porôt. V roku 2020 napísal knihu T160VEC: Premeny divadla pod Hradovou o histórii ochotníckeho divadla v Tisovci a v roku 2022 bol zostavovateľom a spoluautorom publikácie Festival festivalov, ktorú vydalo Národné osvetové centrum. Primárne sa venuje praktickej dramaturgii v externých spoluprácach s viacerými divadlami na Slovensku i v Česku. Od sezóny 2023/2024 je dramaturgom Divadla Jána Palárika v Trnave.

 

 

Vladislava Fekete – riaditeľka Divadelného ústavu

Vladislava Fekete - porota súťaže DRÁMA 2023
Vladislava Fekete, foto: Michaela Klanicová

Vo svojom profesionálnom pôsobení sa sústreďuje najmä na kultúrny manažment, réžiu, dramaturgiu, umelecký preklad, teóriu a kritiku súčasného divadla a drámy. 
Od roku 2006 je riaditeľkou Divadelného ústavu v Bratislave, ako aj riaditeľkou festivalu súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama. 
Iniciovala vznik Centra výskumu divadla, a v rámci neho mnohé projekty zamerané na výskum dejín slovenského divadla a drámy, a vznik nového časopisu o divadle kød – konkrétne ø divadle. Iniciovala tiež mnohé projekty podporujúce vznik novej slovenskej drámy, ako aj propagáciu slovenského divadla doma i v zahraničí či celoslovenské podujatie Noc divadiel a Bienále divadelnej fotografie. Je autorkou niekoľkých dramatických textov pre divadlo a rozhlas, ako aj televíznych scenárov. Režijne a dramaturgicky sa zameriava na novšiu európsku drámu. Zo srbského jazyka prekladá súčasných dramatikov (Tanja Šljivar, Biljana Srbljanović, Milena Marković, Maja Pelević, Milena Bogavac...) a teóriu. Je editorkou niekoľkých zborníkov súčasnej slovenskej a vojvodinskej drámy. 

 

Súťaž DRÁMA 2023 - uzávierka 31. 1. 2024

 

Súťaž o najlepší dramatický text vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Činohrou Národného divadla Košice a Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 6. decembra 2023. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín

A
A
A
.