Publikácie Divadelného ústavu

ACH, GUBERNIA NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ!

Martin Porubjak o divadle a spoločnosti

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Slovenské divadlo
Year of publication
2023
Number of pages
712
Size
165 x 235mm, brožovaná väzba
Language
slovenský
ISBN
978-80-8190-110-2
Price
20,00

ACH, GUBERNIA NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ! Martin Porubjak o divadle a spoločnosti

Koncepcia knihy a výber textov Martina Porubjaka: Martina Ulmanová

 

Martin Porubjak písal veľa, veľmi dobre a o širokom okruhu tém. Z jeho textov by sa dala zostaviť kniha politických komentárov a glos, kniha osobných spomienok na zaujímavých ľudí, s ktorými sa priatelil a spolupracoval, kniha cestopisných čŕt – a samozrejme kniha, a nie jedna, o divadle. Tomu sa, azda okrem relatívne krátkeho obdobia, keď ho naplno pohltil svet praktickej politiky, venoval neprestajne po celý svoj neobyčajne produktívny profesijný život – ako dramaturg, režisér, prekladateľ, pedagóg, ale aj ako teoretik a divadelný kritik. 

Divadelné predstavenie vnímal najmä ako fenomén, ktorý odzrkadľuje, komentuje, kritizuje stav spoločnosti, ktorá ho zrodila, stav konkrétnej doby a sveta, ktorý ho obklopuje. Jednoducho, aj vo vzťahu k divadlu bol plnokrvný homo politicus

Štruktúra knihy vyrastá z tém, ktoré sa prirodzene vynárali, keď sme sa preberali mimoriadne rozsiahlym archívom autorových textov (pripojený bibliografický zoznam obsahuje viac ako 1500 položiek a napriek úsiliu zostavovateľky aj bibliografky pravdepodobne stále nie je úplný). Pritom sme dávali prednosť takým štúdiám a článkom, ktoré divadlo vnímajú v spojitosti so spoločenským a politickým dianím. V knihe sa tak vedľa seba objavujú rôzne žánre, od anekdotickej glosy cez fejtón, reportáž až po obsiahlu teatrologickú analýzu. 

Nazdávame sa, že by z nej najmä generácia nastupujúcich divadelných kritikov a teoretikov mohla načerpať konkrétnu inšpiráciu, ako písať tak, aby čítanie o divadle nebolo iba pracovnou nevyhnutnosťou pre úzky okruh divadelných profesionálov, ale stalo sa vyhľadávaným potešením aj pre tých ostatných. Pre všetkých, obdarených „iba“ záujmom o divadelné umenie a intelektuálnou zvedavosťou.

Martina Ulmanová

 

Zostavila: Martina Ulmanová

Jana Wild: V „poli mnohých napätí“ (predhovor)

Karel Král: Don Martin de la Bratislava (predhovor)

Grafický dizajn a zalomenie: NM Code (Nora Nosterská)

Fotografie: Igor Čelko, Peter Stanley Procházka, Slovenské národné divadlo/Alena Klenková, Jozef Uhliarik 

Menný register: Martina Ulmanová

Biografia Martina Porubjaka: Matúš Marcinčin

Text Ist das Theater eine regionale oder universelle Kunst? (Je divadlo regionálne alebo univerzálne umenie?) z nemeckého originálu preložila Martina Vannayová.

 

Ďakujeme všetkým médiám, vydavateľstvám, spoločnostiam, organizáciám, inštitúciám, divadlám za ochotu a ústretovosť pri príprave tejto knihy.

 

  • Nakoľko je politika divadlom a nakoľko je divadlo aj politikum? Pravdaže, môže sa zdať nevhodné miešať tieto dve veci, prípadne merať jednu ľudskú činnosť metrom, ktorý platí pre činnosť druhú. Ale nastávajú okamihy v dejinách, keď sú analógie celkom zreteľné.

 

  • Ako tak sledujeme dianie na Slovensku, máme čoraz naliehavejší pocit, že nápadne kopíruje Revízora.

                                                                                                                     Martin Porubjak

 

Martin Porubjak (1944 – 2015): teatrológ, dramaturg, režisér, dramatik, scenárista, prekladateľ, pedagóg, publicista, politik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to all publications
A
A
A
.