Juraj Beneš

2. marec 1940 – 11. september 2004

 

* 1954 – 1960 – štúdium klavírnej hry na Konzervatóriu v Bratislave (Roman Rychla)

* 1960 – 1964 – štúdium kompozície na VŠMU (Ján Cikker)

* 1964 – 1974 – korepetítor Opery SND

* 1974 – 1983 – pedagóg na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave

* 1984 – 2004 – pedagóg na Katedre hudobnej teórie Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU

* 1988 – 1991 – dramaturg Opery SND

 

OPERNÁ TVORBA:

Cisárove nové šaty (1966, premiéra SND 1969)

Skamenený (1978, premiéra VŠMU 1978)

Hostina (1984, premiéra SND 1984)

The Players (1994, premiéra Kolín nad Rýnom 2002)

 

Kurátorka Michaela Mojžišová 

Grafické riešenie Viera Burešová 

Divadelný ústav Bratislava © 2010

 

A
A
A
.