Svetové divadlo

decorative shape
Život Antona Čechova

Donald Rayfield

Život Antona Čechova

Čechovova tvorba a jeho početné listy nám umožňujú len letmé a protirečivé nahliadnutia do

decorative shape
Kvalita milosti. Úvahy o Shakespearovi

Peter Brook

Kvalita milosti. Úvahy o Shakespearovi

Jeden z najváženejších divadelných režisérov Peter Brook sa v Kvalite milosti zamýšľa nad

decorative shape
Ako reštartovať divadlo. Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou

Dragan Klaić

Ako reštartovať divadlo. Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou

Cenu Mateja Bela za umelecký a odborný preklad za rok 2014 udelili Jane Juráňovej Poctu Literá

decorative shape
Úvod do performatívnych štúdií

Aleksandra Jovićević, Ana Vujanovič

Úvod do performatívnych štúdií

Jednoznačná odpoveď na jednoduchú otázku, čo performatívne štúdiá vlastne sú, nie je celk

decorative shape
Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia

Krištof Jacek Kozak

Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia

Krištof Jacek Kozak (1969) je slovinský literárny historik, teatrológ a pedagóg. Špecializuje

decorative shape
Beyond Everydayness Theatre Architecture in Central Europe

Igor Kovačević a kolektív

Beyond Everydayness Theatre Architecture in Central Europe

Nominácia na cenu v rámci PQ 2015 – Best Scenography Publication Award za publikáciu Vý

decorative shape
OCCUPYING SPACES. Experimental Theatre in Central Europe 1950-2010

Ivo Svetina a kolektív

OCCUPYING SPACES. Experimental Theatre in Central Europe 1950-2010

27. a 29. októbra 2009 sa konalo v Ľubľane sympózium ako súčasť projektu TACE, venované expe

decorative shape
Smrť tragédie

George Steiner

Smrť tragédie

Literárny fond udelil za rok 2011 Uznanie Sekcie pre vedecký a odborný preklad za vydanie diela

A
A
A
.