Publikácie Divadelného ústavu

Visegrad Drama III. The Sixties

Publication detail

Publisher
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Budapest, Muzeum Teatralne Warszawa a Divadelný ústav Praha, Divadelný ústav Bratislava
Edition
Slovenská dráma v preklade
Year of publication
2009
Number of pages
415
Size
150 x 215 mm, pevná väzba
Language
ENG
ISBN
978-80-7008-234-8
Price
ukončený predaj

Josef Topol (Konec masopustu), Leopolda Lahola (Škvrny na slnku), István Örkény (Tótovci) a Słavomir Mrożek (Tango). Visegrad Drama I. – III. je spoločný projekt štyroch partnerských inštitúcií krajín V4. Publikácie vydali postupne Divadelný ústav Bratislava, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Budapest, Divadelní ústav Praha a poslednú vydá Muzeum Teatralne Warszawa, v angličtine, predovšetkým pre vzájomné poznanie historických a umeleckých súvislostí v národných dramatikách 20. storočia i pre čitateľov ostatných krajín celého sveta. Štyri časovo a tematicky príbuzné divadelné hry charakterizujú každú zo zastúpených krajín od prelomu storočí po súčasnosť, obsahujú štúdie o autoroch a hrách, súpisy inscenácií daných hier, ako aj fotografie z inscenácií.

Back to all publications
A
A
A
.