Publikácie Divadelného ústavu

Súborné dramatické dielo II. Rozhlasové hry

Juraj Váh

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Slovenská dráma
Year of publication
2017
Number of pages
312
Size
175 x 245 mm, pevná väzba
Language
SK
ISBN
978-80-8190-026-6
Price
Akcia 7,00

Pôvodná rozhlasová tvorba Juraja Váha vznikala najmä v rokoch 1946 až 1949 a potom v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Námetom jeho hier bola spočiatku najmä vojna a folklórno-romantické dedičstvo, neskôr sa opakovane venoval módnemu detektívnemu žánru i veselohernému žánru, ako aj existencialistickej a absurdnej dráme. Jeho rozhlasové hry dotvárajú obraz o charaktere jeho tvorby z hľadiska témy, žánru či literárneho smeru, ale aj z hľadiska vývo¬ja autorskej i historickej poetiky. Práve v rozhlasových hrách experimentuje s jazykovou a formálnou výstavbou. Publikovanie rozhlasových hier Juraja Váha je príspevkom k dejinám dramatických umení druhej polovice 20. storočia a umožňuje ďalší výskum v oblasti teórie dramatických umení. Zostavila, úvod, Poznámky k pôvodnej rozhlasovej tvorbe Juraja Váha (štúdia) a vysvetlivky: Dagmar Kročanová Graficky dizajn Ondrej Gavalda Odborná redaktorka: Jana Juráňová Jazyková redaktorka: Zuzana Andrejcová Ferusová Tlač: DOLIS s. r. o.

Book excerpt

Druhý zväzok Súborného dramatického diela Juraja Váha (1925 – 1976) obsahuje jeho rozhlasové hry. Váh sa ich písaniu venoval od čias stredoškolského štúdia až do svojej predčasnej smrti. Vo zväzku sa nachádzajú hry napísané medzi rokmi 1946 a 1976, pričom jeho najproduktívnejším obdobím pre rozhlasovú tvorbu boli roky 1946 – 1949 a šesťdesiate roky 20. storočia. Televíznej tvorbe sa Váh venoval intenzívnejšie od začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia. Viaceré námety spracoval v rôznych žánroch: ako divadelnú hru, rozhlasovú hru i filmový scenár.

Back to all publications
A
A
A
.