Publikácie Divadelného ústavu

Awangarda Teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór Tekstów Źródlowych

Publication detail

Publisher
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa
Edition
Svetové divadlo
Year of publication
2018
Number of pages
502
Size
170x220 mm, brožovaná väzba
Language
Poľský
ISBN
978-83-63276-90-4
Price
nepredajné

Viac než štyristostranový súbor pramenných textov a štúdií vzišiel z iniciatívy poľského Divadelného inštitútu Zb. Raszewského a projektu zameraného na mapovanie historických avantgárd stredovýchodnej Európy. Jeho cieľom bolo ukázať, že na osi medzi západnou (francúzskou) a východnou (ruskou) centrálou avantgárd existovali ďalšie, možno menšie, no nie zanedbateľné avantgardné impulzy, ktoré zasiahli spoločenské a umelecké prostredie medzivojnovej Európy. Kniha obsahuje jedenásť kapitol venovaných národným avantgardám Bulharska, Chorvátska, Česka, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny a Maďarska. Súčasťou kapitoly je vždy úvodná teatrologická štúdia, v ktorej autori pomenúvajú dobový kontext modernistických prúdení v danej krajine, prinášajú prehľad o celkovej situácii v divadle a kľúčových osobnostiach domácich avantgárd. Gro kapitol tvoria práve pramenné texty týchto tvorcov, ktorí reprezentujú nové myšlienky a najdôležitejšie inovácie v divadle – nájdeme v nich mená ako Geo Milev, Emil František Burian, Andrzej Pronaszko, Witold Wandurski, Benjamin Fundoianu, M. H. Maxy, László Moholy-Nagy, Marko Tereščenko a ďalšie. Publikácia ďalej obsahuje úvodnú štúdiu, biografie autorov textov k jednotlivým kapitolám (Bulharsko – Kamelia Nikolova; Chorvátsko – Boris Senker; Česko – Martin Bernátek, Anna Hejmová, Jan Jiřík; Litva – Martynas Petrikas, Asta Petrikiené; Lotyšsko – Edite Tišheizere; Ukrajina – Hanna Veselovska; Poľsko – Dariusz Kosiński; Rumunsko – Igor Mocanu; Slovensko – Martina Mašlárová; Slovinsko – Ana Kocjančič; Maďarsko – Zoltán Imre), menný index a samostatnú obrazovú prílohu.

Back to all publications
A
A
A
.