Publikácie Divadelného ústavu

BLÁZNI A ŠPECIALISTI

Antológia divadelných hier

Wole Soyinka

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Svetová dráma – antológie
Year of publication
2024
Number of pages
360
Size
165 x 235 mm, brožovaná väzba
Language
slovenský
ISBN
978-80-8190-114-0
Price
20,00

TANEC LESNÝCH DUCHOV

A Dance of the Forests

 

SILNÉ PLEMENO

The Strong Breed

 

BLÁZNI A ŠPECIALISTI

Madmen and Specialists

 

SMRŤ A KRÁĽOVSKÝ JAZDEC

Death and the King´s Horseman

 

HRY OBROV

A Play of Giants

 

 

Preložili

Tomáš Eštok (Tanec lesných duchov, Smrť a kráľovský jazdec),

Ivan Lacko (Hry obrov),

Ján Voderadský (Silné plemeno, Blázni a špecialisti).

 

Predhovor k slovenskému vydaniu Medzi silou imaginácie a politického vedomia napísala Alena Smiešková.

Prvé slovenské vydanie divadelných hier svetoznámeho nigérijského spisovateľa a prvého afrického nositeľa Nobelovej ceny za literatúru predstavuje päť textov v prekladoch Tomáša Eštoka, Ivana Lacka a Jána Voderadského.

 

Magické prostredie rituálov a historická skúsenosť kolonizovaných krajín a etník v hrách Soyinku „zosobňuje iný svet – iné kultúrne, spoločenské a historické súvislosti, inú jazykovú situáciu, zvyklosti, inú kozmológiu. Inakosť zjemňuje a transponuje citlivosť recipientov Soyinkových textov, prestavuje ich kultúrne rámce a spôsoby premýšľania, dislokuje ich spôsob vnímania sveta a sociálnych vzťahov a tým im umožňuje pozrieť sa na seba znovu, nanovo – a inak.“ Ako poznamenáva autorka úvodnej štúdie, Alena Smiešková, táto inakosť môže byť zaujímavá pre otázky spojené s našou vlastnou identitou.

 

Wole Soyinka a Slovensko

Tvorba laureáta Nobelovej ceny za literatúru nie je kultúrnej verejnosti na Slovensku neznáma. Už v osemdesiatych rokoch afrikanista Ján Voderadský prostredníctvom prekladov divadelných hier a odborných textov v časopise Revue svetovej literatúry (Dva protipóly nigérijskej drámy, RSL, roč. 17, č. 5, 1982; úvod k prekladu hry Silné plemeno, RSL, roč. 23, č. 7, 1987) a v doslove k slovenskému vydaniu románu Tlmočníci (Smena, 1989).

 

Wole Soyinka 

Wole Soyinka, laureát Nobelovej ceny za literatúru v roku 1986, počas svojej kariéry vydal vyše štyridsať diel a je stále aktívny vo viacerých medzinárodných umeleckých a ľudskoprávnych organizáciách. Soyinka je pôvodom Joruban – narodil sa a vyrastal v Nigérii. Vzdelanie získal v Nigérii a vo Veľkej Británii a počas svojho života pôsobil na mnohých univerzitách po celom svete. 

„Počas štúdia na univerzite v Ibadane študoval drámu a grécku a jorubskú mytológiu. V štúdiu pokračoval vo Veľkej Británii, na University of Leeds, čo mu umožnilo hlbšie poznanie európskej tradície divadla. Vo Veľkej Británii strávil neprerušene asi 6 rokov a v rokoch 1958 – 1959 pôsobil aj ako dramaturg londýnskeho divadla The Royal Court Theatre.

Soyinkove dielo imaginatívne syntetizuje a apropriuje tradičné africké divadelné postupy, mytologický systém a historickú situáciu, ale zároveň nadväzuje na celú tradíciu západnej literatúry – počnúc veľkými starogréckymi dramatikmi, cez Williama Shakespeara, írskeho dramatika Johna M. Syngea, Samuela Becketta či Bertolta Brechta.“ 

(Smiešková, 2024)

 

Wole Soyinka je predovšetkým dramatik, no jeho dielo zahŕňa množstvo literárnych žánrov – od poézie cez drámu a prózu až po eseje. Vo svojich dielach sa zameriava najmä na skúmanie ľudského stavu v dichotómii moci a slobody. Jeho dvojzväzková zbierka esejí, ktorá vyšla v marci 2023 pod názvom Of Power And Freedom (O moci a slobode), zahŕňa takmer polstoročie reflexií práve na túto, ale aj iné témy, ktoré presahujú rôzne kultúry, politiky a dejiny. 

Soyinka sa nedávno vrátil na scénu prozaického žánru textom Chronicles From The Land Of The Happiest People On Earth (Kroniky z krajiny najšťastnejších ľudí na Zemi), ktorý bol zaradený do stovky najvýraznejších próz roku 2021 a bol preložený do viacerých jazykov.

Je emeritným profesorom literárnej komparatistiky na Obafemi Awolowo University v Nigérii, čestným celoživotným profesorom Churchill College – University of Cambridge vo Veľkej Británii a profesorom The Hutchins Center for African and African American Research – Harvard University v USA. V súčasnosti pôsobí tiež ako profesor spoločenských a humanitných vied na New York University Abu Dhabi.

 

Pre koho je kniha určená:

Kniha prinesie cenné poznatky pre odbory divadelného umenia, anglickej aj africkej literatúry, kultúrnych štúdií, histórie, politológie, ľudských práv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to all publications
A
A
A
.