Bardi slovenskej opernej réžie - Miroslav Fischer, Július Gyermek a Branislav Kriška

Divadelný ústav pripravil spolu so Slovenským národným divadlom výstavu venovanú trom významným operným režisérom, ktorí takmer štyri desaťročia určujúcim spôsobom kreovali inscenačno-dramaturgickú tvár opery Slovenského národného divadla: Miroslav Fischer, Július Gyermek a Branislav Kriška. Podpísali sa pod dominantnú časť inscenácií uvedených od konca päťdesiatych do začiatku deväťdesiatych rokov. Rukopisy generačných súpútnikov narodených v rokoch 1931 a 1932 vychádzali z realistickej operno-divadelnej poetiky, pričom ju každý z nich varioval sebe príznačným spôsobom. Výstava prostredníctvom profilových inscenácií charakterizuje nielen rukopis každého z nich, ale zároveň ponúka panoramatický pohľad na slovenskú opernú réžiu tohto obdobia. 

Autorka výstavy Michaela Mojžišová, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i.,
Grafické riešenie Katarína Balážiková SND
Divadelný ústav Bratislava © 2022

 

A
A
A
.