Ako sa hľadáme - 30 rokov Slovenskej republiky v divadelných inscenáciách

Divadelný ústav pripravil v roku 2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky výstavu s názvom Ako sa hľadáme – 30 rokov SR v divadelných inscenáciách. Autori výstavy sa zamýšľajú akým spôsobom reflektujú tri desaťročia našej republiky divadelníci a divadelníčky? Výstava nazerá na obdobie uplynulých tridsiatich rokov prostredníctvom fotografií a objektov z divadelných inscenácií a úryvkov z dobovej tlače. Kľúčom k ich zoradeniu je niekoľko tém, ktoré sa opakujú a kriticky upozorňujú na stav našej spoločnosti: mýty o slovenských hrdinoch, vzťah k folklóru, absencia žien vo verejnom priestore… 

Výstavu fotografií dopĺňajú exponáty výtvarníkov a výtvarníčok, ktorí tému tridsaťročného Slovenska zhmotnili do objektov.

Koncept výstavy Zuzana Nemcová Gulíková, Marek Godovič, Lenka Dzadíková
Autorský tím Lenka Dzadíková, Marek Godovič
Grafické riešenie Mária Čorejová

Výtvarné objekty Jozef Ciller, Martin Dubravay, Alexandra Grusková, Marija Havran, Katarína Holková, Eva Kudláčová Rácová, Michal Lošonský, Juraj Poliak, Ondrej Zachar

Divadelný ústav Bratislava © 2023

 

A
A
A
.