Múzy v chrámoch alebo Ján Palárik v premenách slovenskej profesionálnej réžie

Divadelný ústav v spolupráci s Divadlo Jána Palárika v Trnave  pripravilo výstavu Múzy v chrámoch alebo Ján Palárik v premenách slovenskej profesionálnej réžie pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Palárika. Názov je inšpirovaný výrokom z autorovej dobovej state Dôležitosť dramatickej národnej literatúry: „Najprv povstali Múzy, a len potom sa im chrámy stavali.“ Palárik sa postavenia chrámu pre svoje Múzy nedočkal, napriek tomu sa jeho komédie stali jedným zo základných pilierov repertoáru slovenských profesionálnych divadiel. Už v roku 1921 začínala Palárikovým Inkognitom svoju činnosť zájazdová spoločnosť Slovenského národného divadla, tzv. Marška, v rovnakom čase ju uvádzala aj hlavná scéna v Bratislave. Viac ako storočná profesionálna inscenačná tradícia dnes pokračuje v Divadle Jána Palárika. Výstava je koncipovaná ako dialóg klasika dramatickej tvorby 19. storočia s klasikmi slovenskej profesionálnej réžie. Prvým je Ján Borodáč, nasleduje Karol L. Zachar, Ivan Lichard, Magda H. Lokvencová, Ľubomír Vajdička, Ján Sládeček, Juraj Nvota, atď. Fotografie z jednotlivých inscenácií a výroky vybraných osobností réžie sa usilujú zachytiť interpretačný kľúč k Palárikovým dielam v premenách dejín. Od počiatočného národno-obrodeneckého pátosu, cez radosť, krásu a sviatočnosť až k menej lichotivým, odfolklorizovaným, groteskno-kritickým podobám. 

Autorka výstavy Zdenka Pašuthová
Grafické riešenie Pavol Borodovčák.
Divadelný ústav Bratislava © 2022

 

A
A
A
.