Anton Matejček

operný spevák (zomrel 13. 12. 1994), (110. výročie narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk 

A
A
A
.