Dôležitosť spolu/práce s divadelným publikom

Divadelná Nitra 2023

  • Ako efektívne rozvíjať komunikáciu a spoluprácu s publikom? 

  • Ako na tento rozvoj vytvoriť podmienky vo vnútri divadla? 

  • Ako sprevádzať diváka na jeho ceste k zážitku z divadelného predstavenia? 

Nielen na tieto otázky budeme hľadať odpovede v pondelok 25. septembra popoludní na Divadelnej Nitre v diskusii o nových formách, metódach a stratégiách práce s návštevníkmi divadla. 

Pozývame vás lepšie spoznať Divácke odozvy – Nové trendy v práci s publikom:
  • KEDY: 25. 9. 2023, 13.00 – 16.00 hod.

  • KDE: bod.K7, Štefánikova trieda 7, Nitra

  • S KÝM: O dôležitosti aktívnej interakcie divadla so svojím publikom budú diskutovať divadelná lektorka Národného divadla v Prahe Zuzana Kráľová, teatrológ a odborník na rozvoj publika Darko Lukić a kultúrna manažérka Anna Šimončičová. Prečítajte si o nich viac.  Podujatie bude moderovať teatrológ Miro Zwiefelhofer. V rámci diskusie si vymenia svoje skúsenosti divadelní profesionáli z krajín V4 a východoeurópskych krajín. 


Diskusiu organizujú Asociácia Divadelná Nitra v spolupráci s Divadelným ústavom. Podujatie je súčasťou projektu V4@Theatre Critics Residency. Vstup je voľný.

 

A
A
A
.