E-kniha o udržateľnosti v divadle na Slovensku

Publikácia PRINCÍPY UDRŽATEĽNOSTI A CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY APLIKOVATEĽNÉ V DIVADLE NA SLOVENSKU (SPRIEVODCA) vznikla v roku 2023 v spolupráci Divadelného ústavu a Inštitútu cirkulárnej ekonomiky v Bratislave. V e-knihe ponúkame stratégie aj praktické tipy, ako v divadle znížiť environmentálne zaťaženie, posilniť environmentálnu zodpovednosť, aplikovať niektoré východiská obehového hospodárstva a túto snahu komunikovať. 

PRINCÍPY UDRŽATEĽNOSTI A CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY APLIKOVATEĽNÉ V DIVADLE NA SLOVENSKU

Antropo(s)céna: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a udržateľnosť v slovenskom divadle

V jadre viacročného projektu je výskum slovenského divadla (jeho tém, poznatkov o jeho aktivite a prevádzke divadiel) v prepojení s tendenciami v oblasti environmentálnej udržateľnosti a s umenovednými prístupmi, ktoré sa venujú témam vzťahu človeka a prírody. Venujeme sa v ňom najmä dvom oblastiam problematiky: ekologickým a environmentálnym témam v slovenskom divadle a širokým možnostiam ekologizácie divadelnej prevádzky.

Viac o projekte a e-knihu nájdete na stránke projektu: Antropo(s)céna

A
A
A
.