Hľadáme projektového manažéra/manažérku

Divadelný ústav vyhlasuje konkurz  na pracovnú pozíciu:

Projektový manažér 

Termín nástupu: 15. január 2024

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 

Počet mesiacov: 12

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: 1 400 EUR/mesiac (brutto). Ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia.

 

Náplň práce: 

 • Koordinácia a príprava konkrétnych odborných podujatí, akými sú domáce a medzinárodné konferencie, kolokviá, semináre, workshopy, diskusie – vo všetkých aktuálnych formách (prezenčná, on-line a hybridná).

 • Koordinácia medzinárodných podujatí doma a v zahraničí.

 • Participácia na odborných projektoch Divadelného ústavu, najmä v súvislosti s výskumom a vzdelávaním.

 • Koordinácia a komunikácia projektov v súčinnosti s ostatnými centrami DÚ.

 • Vypracovanie podkladov na propagačné a marketingové účely v súvislosti so zverenými projektmi.

 • Nadväzovanie spoluprác so slovenskými a zahraničnými festivalmi a inštitúciami.

 

Pracovné podmienky:

Pracovný čas: od 8.00 – 16.00 hod.

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný čas

 

Požiadavky na zamestnanca:

 • Znalosť divadelného prostredia

 • Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v umeleckom odbore 

 • Dĺžka praxe: aspoň 3 roky

 • Zručnosti, schopnosti: informačná gramotnosť, komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný slovný a písomný prejav, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), organizovanie a plánovanie práce, tvorivosť (kreativita), samostatnosť

 • Jazykové zručnosti: slovenský – vysoká C1 a C2 a anglický – vysoká C1 a C2. Podmienkou je ovládanie všetkých definovaných jazykov.

 • Počítačové zručnosti: 

  Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Excel – podmienka 

  Audacity, Canva, Inkscape, iMovie, DaVinici Resolve, Adobe Premiere, Final Cut 7 – vítané

 • Vodičský preukaz je vítaný

 • Osobnostné predpoklady:  bezúhonnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, dobré štylistické a komunikačné schopnosti, všeobecný rozhľad, asertivita, iniciatívnosť, spoľahlivosť, praktické myslenie, predstavivosť, empatia

 

Výhody:  podpora sporenia v III. pilieri

 

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o pracovnú pozíciu a svoj životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava) do 15. 11. 2023. Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Informácie o sprostredkovaní:

Termín uzávierky žiadostí je 15. 11. 2023.

Predpokladaný termín konkurzu je od 15. 11. 2023.

Kontaktná osoba: PhDr. Diana Selecká

tel.: 02/20487102

e-mail: diana.selecka@theatre.sk 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

A
A
A
.