Bienále divadelnej fotografie 2010

Nultý ročník súťaže Bienále divadelnej fotografie vyhlásil Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení a so Slovenským národným divadlom pri príležitosti Svetového dňa divadla 27. marca 2010.

8. novembra 2010 sa v novej budove Činohry Slovenského národného divadla slávnostne vyhlásili laureáti súťaže Bienále divadelnej fotografie 2010. Podujatie bolo spojené s vernisážou výstavy súťažných fotografií.

Ceny sa udelili v troch kategóriách:

Grand Prix Bienále divadelnej fotografie porota udelila Andrejovi Čaneckému za najlepšiu sériu fotografií z divadelnej inscenácie dramatizácie hry L. N. Tolstého: Anna Kareninová (Slovenské národné divadlo). 

Víťaz okrem iného získal aj darčekovú poukážku od spoločnosti STELLA Digital Printing Studio a možnosť samostatnej výstavy počas festivalu Nová dráma.

Špeciálna cenu pre divadlo, ktoré venuje najväčšiu pozornosť fotografickej dokumentácii svojich inscenácií, putovala Alternatívnemu divadlu elledanse za sériu fotografií Nora Knapa z inscenácie Canto Hondo.

Študentskú cena Bienále divadelnej fotografie získal Jakub Čajko, študent 3. ročníka bakalárskeho štúdia Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení. Porota ho ocenila za najlepšiu sériu fotografií z opery Charlesa Gounoda Faust (Slovenské národné divadlo).

O víťazoch z dvadsiatky prihlásených fotografov rozhodla porota v nasledujúcom zložení:

Jana Hojstričová, fotografka a vedúca Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení; Matúš Oľha, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici, režisér a fotograf; Jaroslav Prokop, fotograf a pedagóg na Fakulte multimediálnej komunikácie Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne; Ctibor Bachratý, fotograf a Oleg Dlouhý, teatrológ a vedúci Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu.

A
A
A
.