Slovenské národné divadlo

opäťminútsto.snd

1920 – 2015

Jubileá inštitúcií sú príležitosťou odhaliť zdanlivo skryté a zabudnuté. Pri takej významnej národnej kultúrnej ustanovizni, akou je Slovenské národné divadlo, je namieste priblížiť osobnosti, udalosti, fakty a najmä prchavé umelecké činy. Tie prinášali do povedomia formujúceho sa národa neraz zásadné estetické aj etické hodnoty.

Peripetie, víťazstvá i ťažkosti divadla sú jeho neodmysliteľnou súčasťou. V koncepcii našej výstavy sme sa sústredili predovšetkým na sprítomnenie tvorivých umelcov – interpretov, ale aj riaditeľov a významných režisérov, dramaturgov, umeleckých šéfov, choreografov, sólistov v Opere i Balete a zásadné výsledky ich tvorivej činnosti v najvýznamnejších inscenáciách každého umeleckého súboru SND.

Výstava je členená do desiatich časových období. Ambíciou tvorcov výstavy, ktorí pripravili obsahovú koncepciu a náplň, je aj snaha vidieť život jedinečného trojsúborového divadla v kontextoch a súvislostiach doby. Divadlo ako živé umenie priamo aj nepriamo vyrastá zo životných peripetií konkrétnej doby, krajiny a reflektuje a oživuje vnútorný zmysel prítomnosti či minulosti ľudského bytia vo svete.

Zrýchľujúca sa a pulzujúca doba prináša do života národnej kultúrnej inštitúcie nové výzvy. V neraz zložitých existenčných podmienkach však stále ostáva prvou scénou slovenskej divadelnej kultúry a vytvára predpoklady systematickej tvorivej činnosti a svojbytnej umeleckej vízie.

Martin Timko

 

Kurátori Martin Timko, Katarína Kunová, Zuzana Nemcová Gulíková 

Odborná spolupráca Elena Martišová-Blahová 

Architektonické riešenie Miroslav Daubrava 

Grafické riešenie Nora Nosterská – NM CODE 

Divadelný ústav Bratislava © 2015

 

Ako sme súťažili o novú budovu SND

Pri príležitosti desiateho výročia otvorenia novostavby Slovenského národného divadla pripravil Divadelný ústav v spolupráci s Archívom Slovenského národného divadla výstavu Ako sme súťažili o novú budovu SNDVýstava výberovo predstavuje fotografie nerealizovaných architektonických súťažných návrhov, ako aj zachované súťažné návrhy na výtvarné dotvorenie Novostavby SND.  Porovnaním s dnešnou podobou Slovenského národného divadla  výstava ilustruje zaujímavé alternatívy nielen samotnej stavby ale aj výtvarného dotvorenia stavby.

Novú budovu Slovenského národného divadla otvorili po desaťročiach príprav 14. apríla 2007. Dnes je už zrastená s okolím, a hoci voči nej majú ešte mnohí výhrady, treba uznať, že svoj účel plní a v porovnaní s viacerými európskymi divadelnými budovami až tak veľmi nezaostáva. Ale čo ak by vyzerala inak? A čo ak by stála niekde inde?

V roku 2008 vznikli samostatná publikácia a televízny dokument mapujúce históriu vzniku budovy, ako aj širší politicko-ekonomický kontext tohto „nekonečného stavebného“ príbehu. Aj preto sa po desiatich rokoch jej prevádzky neusilujeme touto výstavou o opätovné prehodnotenie celej komplikovanej histórie, ale výberom z archívnych dokumentov odkrývame zabudnutý materiál súvisiaci s dobovým fenoménom socialistických architektonicko-výtvarných súťaží vyhlásených na novostavbu. Menej diskutovanou témou zostalo aj výtvarné riešenie sochárskych a maliarskych dekorácií na dotvorenie interiérov a exteriéru budovy. Žiaľ, zo súťažných návrhov sa zachovalo len torzo, ktoré sa nedá rekonštruovať v úplnosti. Napriek tomu sme sa pokúsili priblížiť najzaujímavejšie alternatívy k riešeniam, ktoré dnes v divadle môžete nájsť.

Zuzana Koblišková

 

Kurátorka Zuzana Koblišková 

Grafické riešenie Mária Čorejová 

Divadelný ústav Bratislava a Archív Slovenského národného divadla © 2017

 

A
A
A
.