Nina Hazuchová

24. mája 1916

Štúdium operného spevu absolvovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u Dariny Žuravlevovej (1943 – 1948). V rokoch 1946 – 1988 bola sólistkou Opery Slovenského národného divadla, vytvorila tu viac než osem desiatok profilových aj charakterových postáv mezzosopránového repertoáru. Od roku 1976 pedagogicky pôsobila na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Významná je aj koncertná činnosť umelkyne či jej spolupráca s Československým rozhlasom.

Mäkký a plastický hlas opojného timbru, spoľahlivá spevácka technika i výnimočná muzikalita umožnili Nine Hazuchovej stvárniť širokú paletu partov belkantovej, verdiovskej aj súčasnej opernej literatúry. V rokoch 1946 – 1988 vytvorila na doskách SND viac než osem desiatok postáv mezzosopránového repertoáru. Použitý fotografický materiál svedčí o Hazuchovej schopnosti výrazových a charakterových premien, citované recenzie sprostredkúvajú dojmy z jej vokálneho prejavu.

Michaela Mojžišová

 

Kurátorka Michaela Mojžišová 

Grafické riešenie Viera Burešová 

Divadelný ústav Bratislava © 2016

 

A
A
A
.