Dita Gabajová

23. jún 1914 – 23. január 2000

Výstava bola venovaná sólistke Opery Slovenského národného divadla pri príležitosti 100. Výročia jej narodenia. Predstavuje speváčku vo fotografiách z jej najvýznamnejších postáv na doskách Opery SND.

 

Kurátorka Michaela Mojžišová 

Grafické riešenie Viera Burešová 

Divadelný ústav Bratislava © 2014

 

A
A
A
.