Viktor Šulc

7. marec 1897 – po roku 1942

Divadelný režisér Viktor Šulc patrí medzi priekopníkov moderného slovenského divadla. V rokoch 1932 – 1938 pôsobil v Českej činohre SND ako režisér a umelecký šéf. Tu mal možnosť realizovať svoje predstavy o divadle ako politicko-estetickej inštitúcii,  usiloval sa o harmonický divadelný tvar, prepájal výdobytky dobových modernistických prvkov v činoherných aj operných réžiách. Svojou tvorbou formoval novodobé dejiny profesionálnej réžie a ovplyvnil ďalšie generácie slovenských režisérov. Zahynul v koncentračnom tábore Osvienčim niekedy po roku 1942.

 

Kurátorka Katarína Kunová 
Sprievodné slovo Martin Timko 
Grafické riešenie Viera Burešová 
Technická spolupráca Viera Helbichová 
Divadelný ústav Bratislava © 2012

 

A
A
A
.