Ján Cikker

29. júl 1911 – 21. december 1989

Výstava k stému výročiu narodenia Jána Cikkera mapuje bohatú inscenačnú tradíciu javiskového diela skladateľa, ktorý svojou hudobno-dramatickou tvorbou kľúčovým spôsobom zasiahol do histórie slovenskej opery. Deväť operných opusov Jána Cikkera sa dočkalo šesťdesiatich uvedení nielen v slovenských divadlách, ale aj na významných zahraničných scénach (Česko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Švédsko, …), čím sa zaradil k najúspešnejším európskym operným skladateľom druhej polovice 20. storočia. Je nositeľom viacerých významných ocenení vrátane Herderovej ceny a Ceny UNESCO za hudbu.

 

Kurátorka Michaela Mojžišová 

Výtvarné riešenie Ján Triaška 

Divadelný ústav Bratislava © 2011

A
A
A
.