Dramaticky mladí 2016

Súťaž Dramaticky mladí sa po dvoch rokoch vrátila do programu martinského festivalu Dotyky a spojenia. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 20. júna 2016 v študovni Slovenského komorného divadla v Martine.

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať dramatický text. Tematické zameranie textu je ľubovoľné. Cieľom súťaže je aktivizovať a podnecovať už u tých najmladších autorov dramatické písanie, odkrývať jeho tajomstvá a rozprúdiť fantáziu a tvorivosť mladých.

Uzávierka 7. ročníka súťaže Dramaticky mladí bola 23. mája 2016. Do súťaže bolo prihlásených 19 textov. Prihlásené hry posudzovala odborná porota v zložení: teatrologička Lenka Dzadíková, herečka a pedagogička Barbora Zamišková a projektová manažérka a divadelná kritička Dominika Zaťková. V súťaži na prvom mieste skončila Katarína Kováčová s textom  Zaklop  ešte raz, na druhom mieste sa umiestnil text Veroniky Frankovej Najlepší priateľ človeka, tretie miesto  obsadili text Emy  Kvasnicovej Strašidelný doma Pavlíny Okleštekovej  Príď ku stolu, pokým je polievka ešte teplá.

Ako podpornú aktivitu súťaže organizuje Divadelný ústav dielne kreatívneho písania. V školskom roku 2015/2016 sa konali v Štúdiu 12 v Bratislave, v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave, v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, v Mestskom divadle Žilina a v Prešovskom národnom divadle. Účastníci dielní pracovali na tvorbe dramatického textu, na improvizačných literárnych aj hereckých cvičeniach pod vedením skúsených lektoriek Miriam Kičiňovej, Ivety Škripkovej, Zuzany Palenčíkovej, Veroniky Pavelkovej a Michaely Zakuťanskej. Ich celoročná práca bude prezentovaná na festivale formou scénického čítania.

A
A
A
.