Dramaticky mladí 2020

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov.  Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať dramatický text. Do 11. ročníka súťaže prihlásilo svoje texty 10 autorov a autoriek. Porota súťaže pracovala v zložení: Dominika Zaťková (divadelná kritička), Lenka Dzadíková (teatrologička) a Dária Fojtíková Fehérová (teatrologička).

 

Výsledky Dramaticky mladí 2020:

1. miesto – Anna Vatalová: Test

(Dej hry Anna Vatalová zasadila do školského prostredia, ktoré je pre autorov a autorky v tomto veku silným zdrojom inšpirácie. Do textu dokázala bez pátosu vložiť aj myšlienku o tom, že netreba súdiť knihu podľa obalu a hoci ide o príbeh pubertálnej lásky, postavy si udržiavajú istý nadhľad. / Lenka Dzadíková)

2. miesto – Samuel Hornáček: Zelená víla

(Samuel napísal fiktívnu hru o osamelosti, životnej beznádeji, s využitím prostriedkov moderného divadla a s cieľom vytrhnúť čitateľa/diváka z pohodlia svojho života. / Dominika Zaťková.)

3. miesto – Tasia Liana Martošová: Školský deň

(Na texte najmladšej ocenenej autorky Tasie Liany Martošovej sme ocenili všímavosť ku každodennému životu a schopnosť nájsť v bežných školských situáciách, ktoré zažíva so spolužiakmi, dramatický potenciál, ktorý autorka dokázala spracovať sviežim a vtipným spôsobom. / Dominika Zaťková)

 

Vzhľadom k aktuálnej situácií s ochorením COVID-19 sa odovzdanie cien neuskutočnilo tak ako po minulé roky počas divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine, ale z dôvodu zrušenia festivalu bolo vyhlásené tlačovou správou.

A
A
A
.