Publikácie Divadelného ústavu

MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2022

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Základné publikácie
Year of publication
2021
Language
slovenský
Price
nepredajné

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výročia slovenských divadiel, ako aj dôležité medzníky divadelných udalostí, spätých so slovenským divadlom.

Back to all publications
A
A
A
.