PQ 2023

Pražské Quadriennale 2023 

15. ročník PQ sa mení na performatívny festival, ktorý sa nesie v téme RARE. Ide v nej najmä o ľudský kontakt, o priame a skutočné stretnutie tvárou v tvár, ktoré je zrazu tak VZÁCNE, UNIKÁTNE A JEDINEČNÉ. Práve na tejto ľudskej, osobnej, jednoduchej, zraniteľnej, intímnej úrovni sa rodí umenie.

PQ 2023 by chcelo vytvoriť priestor na zdieľanie UNIKÁTNEHO umenia, JEDINEČNÉ a OSOBITNÉ scénografie prameniace z inšpirácie materiálmi, originálnymi umeleckými postupmi a inováciami, ktoré sú ovplyvnené prostredím, lokalitou a géniom loci, v ktorom vznikajú. V súčasnej situácii plnej neistoty a obrovských zmien PQ vyzýva divadelných umelcov, aby sa  pomocou svojej JEDINEČNEJ kreativity podelili o svoje predstavy o postpandemickom svete, divadle, kultúre a o ďalšej vízii budúcnosti.

Vďaka tomu to bude UNIKÁTNY okamih, v ktorom sa naplno využije predstavivosť a tvorivé schopnosti vytvárať prostredie, ktoré prinesú nový život nielen na PQ 2023, ale budú aj naďalej rezonovať. Potom, ako boli ľudia tak dlho ochudobnení o možnosť stretávania, chcú organizátori uchopiť PQ 2023 ako VZÁCNU príležitosť k úniku z virtuálneho prostredia do prostredia reálneho a plne sa zamerať na JEDINEČNÚ schopnosť scénografie vytvoriť skutočný, plne imerzívny a hmatateľný zážitok.

 

Domov je teplo – slovenská expozícia 

Priestor, do ktorého nemožno vojsť, pôsobí ako kompaktná, nepreniknuteľná hmota. Priestor, v ktorom sa možno stretnúť, je životne dôležitý. Vytvárame scénu, ktorá predvádza zápas o prázdny priestor. Východiskom je kocka vyplnená tepelnou izoláciou. Túto hmotu narúšajú dvaja protagonisti. Postavy prenikajúce do priestoru z rôznych strán a formujúce vlastné životné plochy. Obe postupne zväčšujú možnosti pohybu, vytvárajú vlastné vnútra a dúfajú v stretnutie. Vydávajú zvuky, komunikujú vlastnou rečou a zbavujú sa zvyškov, ktoré sú dôkazom, že ich „hniezda“ sú obývané. Vnútro objektu sa postupne narúša a transformuje do „príbytkov“. Je symbolom jaskyne, domova, nory. Zobrazuje život v samote a izolácii, keď je potreba prenikania najväčšia. Postavy sa postupne posúvajú a premýšľajú vo svojom vnútri. Túžia po strete a tvorbe spoločného priestoru a uchovávajú si vlastné teplo.

Vzácny moment príbehu spočíva v odpovedi, či sa dvom organizmom podarí dotknúť sa, pozrieť sa do očí, zmeniť monológ v dialóg.

Stretneme sa? Vytvoríme domov?

Autori pavilónu

DOXA architekti s. r. o. – Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.; Ing. arch. Pavel Bakajsa; Ing. arch. Ondrej Jurčo; Ing. arch. Maroš Mitro; Mgr. art. Michal Machciník ArtD.

Performance

Divadlo Na Peróne

Slovenský pavilón bude umiestnený v Holešovickej tržnici na adrese Bubenské nábřeží 306, Praha 7, v Hale č. 13, v časti s číslom 10.

Výstava trvá od 8. júna do 18. júna 2023. 

 

Vizualizácie

 

 

A
A
A
.