Navždy nás opustil hudobný skladateľ a dirigent, Svetozár Štúr

svetozar stur nekrolog

* 21. február 1951 

† 21. máj 2021

Svetozár Štúr sa narodil 21. februára 1951 v Bratislave. Pochádzal z významnej štúrovskej rodiny, jeho prapradedom bol Samuel Štúr, brat Ľudovíta Štúra. Jeho otec Svetozár Štúr bol renomovaný publicista, novinár, mama divadelná vedkyňa Nelly Štúrová.

Svetozár Štúr vyštudoval hru na klavíri, kompozíciu a dirigovanie na bratislavskom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení, kde bol poslucháčom hudobného skladateľa Jána Cikkera a dirigenta Ladislava Slováka. S filmovou hudbou začínal v spolupráci s Dušanom Trančíkom – ako v krátkom filme (Vydýchnuť, 1970; Vrcholky stromov, 1972), tak aj na Kolibe v hranom filme (Víťaz, 1978). Bol dvorným skladateľom Štefana Uhra (Zlaté časy, 1978; Kosenie Jastrabej lúky, 1981; Šiesta veta, 1986; Správca skanzenu, 1988).

Vytvoril množstvo scénických hudieb pre Činohru SND, kde spolupracoval s režisérmi ako Miloš Pietor, Pavol Haspra, Ľubomír Vajdička, Peter Mikulík, Emil Horváth ml., tvoril aj pre iné slovenské divadlá.

Svetozár Štúr pôsobil v umeleckých súboroch Lúčnica, SĽUK, spolupracoval s Československým rozhlasom i Slovenskou filharmóniou.

Jeho hudba znie v desiatkach filmov, dokumentov, televíznych inscenáciách i seriáloch. Svojou hudbou sa podpísal pod vyše sto projektov.

Všetkým, ktorí ho mali radi, bude chýbať jeho profesionalita, bezprostrednosť, kolegiálnosť i láskavý humor.

Svetozár Štúr nás navždy opustil v piatok 21. mája 2021.

Česť jeho pamiatke!

A
A
A