Publikácie Divadelného ústavu

Po/doby Petra Karvaša

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Slovenské divadlo
Year of publication
2020
Number of pages
220
Size
165 x 235 mm, brožovaná väzba
Language
slovenský
ISBN
978-80-8190-072-3
Price
15,00

Milan Šimečka: Hra a dejiny 

Peter Karvaš: Otvorené otázky    

 

Zostavila, úvod, poznámky a komentáre napísala Zdenka Pašuthová.

 

Milana Šimečku a Petra Karvaša spájalo i spája viacero životných postojov a udalostí. Obaja boli ľavicovo orientovaní intelektuáli, ktorí videli nedokonalosti nastoleného spoločenského systému a obidvoch napokon režim vyhostil na okraj spoločnosti. Stretli sa priam symbolicky, v bode zlomu medzi utópiou a krízou rozvoja socialistickej spoločnosti, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde pôsobili ako pedagógovia. Milan Šimečka prednášal dejiny filozofie (1957 – 1970), Peter Karvaš teóriu drámy a divadla (1956 – 1974). V čase normalizačných čistiek v sedemdesiatych rokoch museli obaja svoju pedagogickú kariéru ukončiť a obmedziť svoje verejné pôsobenie. Do verejného života sa vrátili po revolúcii v roku 1989 – obaja však už iba nakrátko.

Publikácia Po/doby Petra Karvaša prináša tri diametrálne odlišné, no predsa prepojené texty – esej M. Šimečku Hra a dejiny. O filozofických a sociologických aspektoch občianskych hier Petra Karvaša, esej P. Karvaša Otvorené otázky a štúdiu M. Zvadu Život a dejiny. O spoločenských a politických aspektoch života a tvorby Petra Karvaša. To, čo ich odlišuje, je ich „história“, príčina a príbeh vzniku a následná cesta k zverejneniu. To, čo ich spája, je predovšetkým osobnosť Petra Karvaša a nástojčivá otázka vzťahu umenia a politiky, slobody umelca a moci v spoločnosti. Hľadanie odpovede na túto otázku je rovnako naliehavé dnes ako v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.

Back to all publications
A
A
A
.