Giuseppe Verdi - Va, pensiero...

Historicko-dokumentačná výstava Divadelného ústavu s názvom Va, pensiero... bola venovaná dvestému výročiu narodenia Giuseppe Verdiho. Prostredníctvom divadelných fotografií, scénických a kostýmových návrhov mapuje javiskovú tradíciu najfrekventovanejšieho autora slovenských operných scén. Motto výstavy necituje len názov najznámejšieho zboru opernej literatúry – Zboru židov z Nabucca, ale zhmotňuje podstatu Verdiho diela, plného hlbokých myšlienok, posolstiev, nádejí a túžob.

 

Divadelný ústav © 2013

autorka výstavy Michaela Mojžišová

grafické riešenie Viera Burešová

 

A
A
A
.