theatre.sk

Výstava zachytáva rozvoj divadelnej siete a vývoj slovenských divadiel od roku 1920, nezabúda popri tom ani na nezávislú divadelnú scénu. Pozerá sa na historické, aj súčasné divadelné budovy a spomína aj významné slovenské divadelné festivaly. Zobrazuje najdôležitejšie míľniky vo vývoji slovenského profesionálneho divadla a osobnosti, ktoré ho formovali. Venuje sa aj súčasnému divadelnému školstvu a významným inscenáciám, ktoré sú prehľadne rozdelené podľa divadelných druhov. V neposlednom rade informuje o slovenských umelcoch, ktorí sa presadili v zahraničí, aj o časopisoch, ktoré sa aktívne venujú divadelným témam.

Divadelný ústav © 2019

Hlavná kurátorka výstavy Zuzana Nemcová

Kurátori výstavy Zuzana Nemcová, Stanislav Bachleda, Monika Čertezni, Jozef Červenka, Miroslav Daubrava, Vladislava Fekete, Marek Godovič, Lukáš Kopas, Elena Knopová, Martina Mašlárová, Karol Mišovic, Martin Timko, Barbora Krajč Zamišková, Dominika Zaťková

Výtvarné a grafické riešenie Nora Nosterská

 

A
A
A
.