Beta Poničanová - Tá, ktorá vyšívala hlasom

Alžbeta Poničanová, rod. Kindernayová divadelná, rozhlasová, televízna a filmová herečka, vysokoškolská pedagogička. Narodila sa 26. septembra 1908 v obci Predajná v okrese Banská Bystrica, zomrela 18. decembra 1987 v Bratislave.

Absolvovala štúdium dramatického odboru na Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko v Bratislave u prof. Janka Borodáča. V Slovenskom národnom divadle pôsobila od roku 1933 najskôr ako externá členka činoherného súboru, neskôr sa stala členkou českej činohry SND, kde pôsobila v rokoch 1935 – 1938. Po zrušení českej činohry prešla do súboru činohry, kde pôsobila celých štyridsaťdva rokov. V rokoch 1951 – 1957 prednášala na Vysokej škole múzických umení javiskovú reč. Za svoju umeleckú činnosť bola ocenená mnohými vyznamenaniami:

1949 – Národná cena za filmovú postavu matky Svrčinovej v slovenskom filme Vlčie diery

1955 – vyznamenanie Za vynikajúcu prácu

1960 – vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu

1967 – zaslúžilá umelkyňa

 

Výstavu pripravil Divadelný ústav © 2008

Autori výstavy Katarína Kunová , Martin Timko

grafické riešenie Viera Burešová

 

A
A
A
.