Eva Jaczová

*30. január 1920, Piešťany

† 18. jún 1998 Bratislava

Eva Jaczová-Teplá, rodená Šajová, patrila do generácie výrazných baletných umelcov Slovenského národného divadla. Ako interpretka a publicistka začala svoju kariéru pod menom Eva Teplá, vo svojej neskoršej interpretačnej, pedagogickej a publikačnej aktivite používala meno Eva Jaczová. Vo významnej miere sa zaslúžila o vybudovanie štátneho tanečného školstva, čím neoceniteľne prispela k povzneseniu interpretačnej úrovne slovenského baletu. Ako prvá dramaturgička Baletu SND sa okrem uvádzania diel svetovej baletnej literatúry usilovala o vznik pôvodnej tvorby. Významná je aj jej publikačná činnosť. Do histórie vošla ako prvá slovenská autorka odborných publikácií o baletnom umení, mienkotvorná tanečná kritička a publicistka. Jej žiaci ju poznali najmä ako nesmierne vzdelaného, kultúrne rozhľadeného, precízneho človeka s nevyčerpateľnou energiou a s iskrivým zmyslom pre humor.

 

Autorka výstavy Monika Čertezni

Grafické riešenie Viera Burešová

Divadelný ústav Bratislava © 2018

 

A
A
A
.