Publikácie Divadelného ústavu

Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe

Reclaimed Avant-garde

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava; National Academy for Theatre and Film Arts, Bulgaria; Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, Česká republika; Slovenian Theatre Institut, Ljubljana, Slovenia; Zbigniew Raszewski Theatre institute, Warsaw, Poland
Edition
Svetové divadlo
Year of publication
2018
Number of pages
288
Size
168 x 220 mm, brožovaná väzba
Language
EN
ISBN
978-83-66124-05-9
Price
10,00

Publikácia je v poradí už druhou, ktorá vyšla v rámci projektu The Reclaimed Avant-garde (Znovuzískaná avantgarda). Jeho iniciátorom je poľský Divadelný inštitút Im. Zbigniewa Raszewského, ktorý bol aj organizátorom konferencie o priestoroch a dejiskách avantgárd v strednej a východnej Európe. Konferencia sa uskutočnila vo Varšave v rámci série podujatí pripomínajúcich rok avantgardy, ktorý Poľsko oslavovalo v roku 2017. Rovnomenný zborník obsahuje doplnené a rozšírené verzie konferenčných príspevkov, ktorých autormi sú akademici z 11 krajín. Cieľom projektu, ako aj jednotlivých štúdií, je poukázať na existenciu mnohých podnetných impulzov medzivojnových avantgárd v tomto regióne. Po antológii pramenných textov spojených s avantgardnými umelcami a ich tvorbou v jednotlivých krajinách bola druhá etapa projektu zameraná na priestory avantgárd v širšom zmysle slova – od scénických riešení a obratu v chápaní divadelného priestoru, cez utopické architektonické vízie a koncepcie nových divadelných priestorov, až po verejné priestory, v ktorých sa avantgardné výboje odohrávali – kaviarne, sokolovne či školy.

Back to all publications
A
A
A
.