FESTIVALOVÁ VÝZVA na účasť: Seminár mladej kritiky a Študentská porota na festivale Nová dráma/New Drama 2024

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2024

SEMINÁR MLADEJ KRITIKY a Študentská porota

festival Nová dráma/New Drama 2024, 13. – 18. 5. 2024, Bratislava

Nová dráma/New Drama 2024

Prihláste sa do Seminára mladej kritiky a staňte sa zároveň súčasťou študentskej poroty festivalu Nová dráma/New Drama 2024.

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2024: 13. – 18. mája 2024

 

Seminár je určený študentom a študentkám divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt v Slovenskej a Českej republike, ktorí sa pod odborným vedením teatrologičky, dramaturgičky a redaktorky Jitky Šotkovskej budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu. Seminárna skupina je zároveň študentskou porotou, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Zaujala vás táto výzva? Prihláste sa na e-mailovej adrese anna.soltysova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky musí byť krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla.

Uzávierka prihlášok: 30. apríl 2024. Počet miest je obmedzený. 
Účastníci a účastníčky seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia.

Jitka Šotkovská

Jitka Šotkovská Na stretnutie s vami sa teším ja, Jitka Šotkovská. Som teatrologička, dramaturgička a redaktorka. Vyštudovala som bohemistiku a divadelnú vedu na FF MU v Brne a v súčasnosti pracujem v Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Ešte ako študentka som spoluzaložila divadelno-kritický server Rozrazil online, o niečo neskôr ako matka na rodičovskej dovolenke blog Nadivadlo a počas skoro dvadsiatich rokov som priebežne písala o divadle pre české aj zahraničné periodiká (Svět a divadlo, Divadelní noviny, Český rozhlas Vltava, Aktuálně.cz, A2, Pravda, European Stages a. i.). Dnes sa kritike venujem predovšetkým ako externá redaktorka časopisu Svět a divadlo a ako pravidelná členka lektorských zborov najrôznejších divadelných prehliadok sa zaoberám aj reflexiou divadla amatérskeho. Rovnako tak už od štúdií robím divadlo aj prakticky, stála som pri zrode olomouckého divadla Tramtarie a brnianskeho Buranteatru (dnes Vejminek). Vyskúšala som si tu prácu herečky aj kostýmovej výtvarníčky, najpríjemnejšie mi ale je v role dramaturgičky. Niekoľko rokov som písala scenáre pre programy televíznej stanice ČT:D a ako dramaturgička som pracovala pre divadelnú platformu Dramox. Svoje rozkročenie medzi teóriou a praxou považujem za svoju hlavnú devízu – domnievam sa, že mi dáva väčšie pochopenie ako pre tvorcu, tak pre situáciu divadelnej kritiky.

Foto: D. Konečný

Seminár mladej kritiky

Počas festivalového týždňa budeme nielen navštevovať jednotlivé predstavenia, ale tiež o nich spoločne diskutovať a písať. Pokúsime sa trénovať našu citlivosť k divadelnému dielu, kultivovať schopnosť analyzovať videné a vyjadrovať svoje myšlienky, budeme hľadať cesty, ako previesť jazyk inscenácie do jazyka slov. Budeme sa zamýšľať nad jednotlivými predstaveniami, ale tiež nad kontextom, do ktorého vstupujú. Povedieme tvorivý dialóg ako s videným dielom, tak aj medzi sebou. A uvidíme, kam nás táto debata zavedie. Môžeme si klásť obecnejšie otázky o zmysle divadelnej kritiky, jej (ne)obmedzeného vplyvu, (ne)zodpovednosti, jej subjektivity či objektivity, môžeme sa baviť i o redakčnej a divadelno-kritickej prevádzke. Divadelný kritik či divadelná kritička by mali byť otvorení momentálnym impulzom, a tak aj náplň seminára snáď bude vnímavá k vašim momentálnym potrebám a záujmom. As you like it!

Viac informácií: anna.soltysova@theatre.sk 

 

Nová dráma/New Drama 2024 partneri

 

A
A
A
.