Posolstvo k Svetovému dňu bábkarstva

Slovenská sekcia UNIMA zverejnila 21. marca 2024 pri príležitosti Svetového dňa bábkarstva preklad tohtoročného posolstva, ktorého autorkou je Ines Pasic. Sprostredkúvame vám jeho znenie: 

Posolstvo k Svetovému dňu bábkarstva

Pri príležitosti Svetového dňa bábkarstva pozdravujem v mene UNIMA všetkých bábkarov 

Pre mojich milých kolegov, spolupútnikov na ceste snami, poslov nadčasových správ...

My, bábkari, vykonávame jedno z najskromnejších povolaní na svete. Napriek tomu sa však dotýkame božského sveta, vedieme s ním debatu a zvádzame každodenné súboje. Dôverne a otvorene, ako dlhoroční manželia. 

Zakaždým, keď v našich rukách ožije drevená hlava alebo nite bábky prepoja celý živý svet, nanovo objavujeme samých seba ako hrdinov v príbehu, ktorý hráme. A keď animovaný objekt vyzradí naše najtajnejšie spomienky alebo keď sa príbehy zahalené rúškom tajomstva zhmotnia v hre svetla a tieňa, náš historický čas sa zasnúbi s nadčasovosťou. Keď postavy, ktoré žijú na povrchu našej kože, ovládnu časti nášho tela, zistíme, že každý z nás v sebe ukrýva celé ľudstvo.

Ines PasicBábkarské umenie na seba preberá mnohé formy a v okamihu, keď sa oddáme hre s bábkami, vykonávame starodávny rituál. Dotýkame sa tak toho, čo nemá tvar, a vidíme aj to, čo sa očami vidieť nedá. Zároveň ponúkame bábkarovi i publiku možnosť prekročiť hranicu nadprirodzena.

Žijeme v krásnej a zároveň desivej dobe, no nebolo to tak vždy? Stojíme ako ľudstvo na pokraji vyhynutia alebo sme už len kúsok od toho, aby sme si osvojili Prometeov oheň? Toľká neúcta! Vypovedá to o našej hlúposti alebo, naopak, svedčí o kvantovom skoku v našom vedomí? Dokráčame až do kritického bodu, ktorý prinesie potrebnú zmenu, alebo nás zničí apatia, dezinformácie či strach?! Koľko odpovedí a návrhov môžeme predostrieť a koľko ich dokážeme zrealizovať?! Môžu bábky zachrániť svet pred klimatickými zmenami, vojnami alebo otroctvom? Neviem! Svet je taký, aký je, a nikomu a ničomu nič negarantuje. Slovami básnika: „iba ak budeš kráčať, ukáže sa pred tebou cesta“. Skúsenosti a prax z bábkarského sveta ma naučili, že bábky sú svetlom v tme, slnkom ukrytým za mrakmi ľudskej tragikomédie, útočiskom pred búrkami sužujúcimi ťažko zranené srdcia.

Bábky nás nabádajú žiť s nadšením, prekonávať samých seba a neustále sa zlepšovať. Zbavujú nás vymožeností a „politickej korektnosti“. Tým, ktorí už všetko prežili a všetko vedia, strhávajú z tvárí masky vážnosti. Učia nás hrať sa ako deti, zahodiť očakávania a obavy. Sú naším dobrodružstvom, naším nebom a oporným bodom na zemi. Môžeme dať svetu i samým sebe lepší dar, než vedomie vlastnej ľudskosti?

Vykročme spolu s bábkami na cestu a namaľujme budúcnosti krajšiu tvár. No nie je to dobrá zámienka, aby sme vybrali bábky z kufrov a odohrali krásne predstavenie?                                      

Šťastný Svetový deň bábkarstva!

Ines Pasic

 

Preklad: Henrich Žucha, sekretár UNIMA Slovakia

redakčná úprava: Karolína Holmanová, DÚ

 

Plagát k Svetovému dňu bábkarstva

 

 

A
A
A
.