Výzva na účasť: Medzinárodný festival bábkového divadla Zlatá Magnólia v Šanghaji

Šanca pre bábkové divadlá zo Slovenska prezentovať sa vo svete! Počas marca máte možnosť uchádzať sa o účasť na 8. ročníku Medzinárodného festivalu bábkového divadla Zlatá Magnólia, ktorý sa uskutoční v Šanghaji, a to v období október až november 2024. Jeho cieľom je popri prezentácii bábkarského umenia z celého sveta poskytnúť umelcom aj akademikom medzinárodnú platformu pre spoluprácu.

Organizátor hradí účastníkom náklady spojené s ubytovaním, stravou a miestnou dopravou počas festivalu. Nehradí cestu do Šanghaja a späť. Na festivale sa môže zúčastniť jedno bábkové divadlo zo Slovenska s maximálnym počtom 12 účinkujúcich. Dĺžka predstavenia by mala byť v rozpätí 45 – 70 min. Prihlášku a ďalšie sprievodné dokumenty je potrebné zaslať organizátorovi do 31. marca 2024

Informácie o požadovaných sprievodných dokumentoch a presné podmienky účasti nájdete v oficiálnej pozvánke priloženej nižšie:

Oficiálna pozvánka na Medzinárodný festival bábkového umenia v Šanghai Zlatá Magnólia

Ak vás možnosť účasti zaujala, stiahnite si prihlasovací formulár:

Prihlasovací formulár

Kontaktná osoba: pán Tammy Su, email: shmojt@163.com, telefón: 0086 21 63345143, adresa: No.388 Nan Jing Rd. (w) (Ciro’s Plaza) Shanghai 200003, China

A
A
A
.