Do 20. apríla máte možnosť prihlásiť svoj príspevok na jesenné PQ Sympózium. Jeho témou budú technológie

Pražské Quadriennale scénografie a divadelného priestoru vyhlásilo otvorenú výzvu pre prihlásenie príspevkov do pripravovaného jesenného PQ Sympózia. Jeho témou budú technológie v divadle, vo vystúpeniach a výstavnom dizajne.

PQ Sympózium

Cieľom sympózia je spojiť tvorcov a teoretikov, ktorí pracujú s technológiami alebo s témou technológií a v širšom kontexte preskúmať ich dynamiku v rámci divadla, scénografie a výstavného dizajnu.

Nech už sú staré/nové, high/low-tech, digitálne/analógové, rôzne stroje a nástroje, prístroje, zariadenia, vybavenie a mašinérie sú zásadnými zdrojmi a prostriedkami scénografického procesu. Súčasné technologické výdobytky, ktoré vyžadujú špecializovanejšie znalosti a odbornosť, prinášajú potrebu aj príležitosť pre nadviazanie spolupráce medzi scénografmi a vedcami, inžiniermi alebo partnermi zo súkromnej sféry. 

 

V rámci otvorenej výzvy sú vítané návrhy na príspevky, ktoré sa týkajú nasledujúcich otázok:

  • Aké technológie v súčasnosti používame v divadle, vo vystúpeniach a výstavnom dizajne?

  • Na aké účely používame technológie?

  • Dokážeme o technológiách premýšľať menej normatívne a v širšom kontexte?

  • Ako spolupracujú scénografi, dizajnéri a tvorcovia s vedcami, inžiniermi a partnermi zo súkromnej sféry?

  • Aké technológie používajú scénografi, dizajnéri a iní tvorcovia v podmienkach prekarizácie a s obmedzenými finančnými zdrojmi?

  • V akej podobe boli technológie prítomné a prezentované na Pražskom Quadriennale v jeho historických zmenách?

     

Možné formáty príspevkov:

  • Individuálne príspevky (15 minút)

  • Flash Talks (8-10 minút)

 

Uzávierka pre zaslanie návrhov na príspevky je 20. apríla 2024. Chcete prispieť do programu sympózia? Prečítajte si pokyny otvorenej výzvy v odkaze nižšie:

Otvorená výzva

Následne použite nižšie priložený formulár na zaslanie popisu svojej prednášky (max. 250 slov), krátkeho životopisu (max. 50 slov), názvu príspevku a zvoleného formátu. Oba dokumenty sú k dispozícii v angličtine, svoje návrhy zasielajte tiež v anglickom jazyku.

Prihlasovací formulár na PQ Sympózium

Svoje otázky môžete posielať na: call@pq.cz.

 

 

A
A
A
.