Lúčime sa s tenoristom a dlhoročným sólistom Opery SND Jozefom Ábelom

S ľútosťou sme prijali správu, že umelecký svet navždy opustil významný tenorista a dlhoročný sólista Opery SND Jozef Ábel.

W. A. Mozart: Cosi fan tutte (SND, 1982), Jozef Ábel ako Ferrando, foto: Kamil Vyskočil

W. A. Mozart: Cosi fan tutte (SND, 1982), Jozef Ábel ako Ferrando, foto: Kamil Vyskočil

 

Jozef Ábel

(*16. august 1941, Piešťany – 19. február 2024, Bratislava)

Jozef Ábel študoval spev na bratislavskom Štátnom konzervatóriu u Imricha Gála a Štefana Hozu (1960 – 1963) a na Janáčkovej akademii múzických umění v Brne (1963 – 1967, prof. Vlasta Linhartová). V roku 1968 sa stal víťazom tretieho ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Profesionálne pôsobenie začal v opere Štátneho divadla v Ostrave (1966 – 1982). Jozef Ábel sa uplatnil nielen v lyrickom, ale i v spintovom odbore, naštudoval široký repertoár a svojím lyrickým hlasom nadchýnal publikum. V sedemdesiatych rokoch spolupracoval s ďalšími českými opernými divadlami, so Slezským divadlom v Opave či s Národným divadlom v Prahe. V roku 1982 sa stal sólistom operného súboru Slovenského národného divadla a čoskoro patril medzi najvyťaženejších slovenských tenoristov. Vyše dvadsať rokov bol popredným sólistom Opery Slovenského národného divadla. Spolupracoval tiež so súborom Komornej opery, s operou Štátneho divadla v Košiciach a Divadlom J. G. Tajovského v Banskej Bystrici v operných a operetných inscenáciách. Už v Ostrave sa začal venovať aj koncertnej činnosti, so Štátnou filharmóniou účinkoval v Poľsku, spolupracoval so Slovenskou a Českou filharmóniu. S filharmonickými telesami a operným súborom SND účinkoval tiež v Holandsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Sovietskom zväze, Maďarsku a vo Veľkej Británii.

P. Mascagni: Sedliacka česť (SND, 1984), zľava Jozef Ábel ako Turiddu, Marta Nitranová ako Santuzza, foto: Jozef Vavro

P. Mascagni: Sedliacka česť (SND, 1984), zľava Jozef Ábel ako Turiddu, Marta Nitranová ako Santuzza, foto: Jozef Vavro

 

Jozef Ábel účinkoval v cykle niekoľkých televíznych hudobných filmov o klasickej operete v produkcii ostravského televízneho štúdia, účinkoval vo filme Večer s Oskarem Nedbalem (1974), pracoval aj pre rozhlas, od roku 1999 pôsobil aj ako pedagóg na hudobno-dramatickom oddelení Konzervatória v Bratislave. V roku 2003 mu Literárny fond udelil cenu  za celoživotné dielo. 

Ako výrazný predstaviteľ tenorového odboru sa uplatnil v širokom domácom a svetovom opernom i operetnom repertoári: Jeník (Predaná nevesta), Turiddu (Sedliacka česť), Záboj (Svätopluk), Alfredo (La traviata), Cavaradossi (Tosca), Števa (Jej pastorkyňa) a v mnohých ďalších postavách. 

 

Významný tenorista a dlhoročný sólista Opery SND Jozef Ábel nás navždy opustil vo veku 82 rokov, v pondelok 19. februára 2024 v Bratislave. Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s Mgr. art. Jozefom Ábelom bude v utorok 27. februára 2024 o 11.45 hod. v bratislavskom krematóriu.

 

A
A
A
.