Výzva MLIEČNE ZUBY 2024 otvorená

Mliečne zuby 2024

Štúdio 12 vyhlasuje 16. ročník výzvy 

MLIEČNE ZUBY 2024

Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12. Ambíciou iniciatívy je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov bez žánrových obmedzení, reagujúcich na súčasné témy. Cieľom je vytvoriť priestor a primerané podmienky začínajúcim mladým tvorcom pre ich prvé inscenačné pokusy v profesionálnom divadle.

Vyberieme dva projekty, ktoré získajú:

 • zázemie na skúšanie a realizáciu projektu v priestore Štúdia 12,

 • jednorazový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov,

 • technické zabezpečenie inscenácie,

 • režijno-dramaturgické konzultácie,

 • premiéru a garanciu minimálne štyroch repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12,

 • propagáciu projektu.

   

Čo pre to musíte urobiť:

 • premyslieť si projekt,

 • sformulovať základnú ideu a koncepciu,

 • vytvoriť inscenačný tím,

 • vyplniť a poslať prihlášku.

Prihlášku si stiahnete kliknutím na tento odkaz. Vybrané tímy postúpia do užšieho výberu na ústny pohovor, ktorý rozhodne o dvoch víťazných projektoch.

Uzávierka prihlášok je 31. mája 2024.

Pred podaním projektu ponúkame konzultácie. 

Informácie a zasielanie prihlášok: anna.soltysova@theatre.sk (Predmet e-mailu: Mliečne zuby 2024)

Mliečne zuby 2024

A
A
A
.