Dielne kreatívneho písania pre deti a mládež

Dlhoročný projekt Divadelného ústavu určený deťom a mladým ľuďom vo veku 11 – 18 rokov pokračuje aj v tomto školskom roku. Dielne kreatívneho písania otvárame počas októbra v Bratislave, v Žiline, v Banskej Bystrici a vo Zvolene. 

Uskutočnia sa pod lektorským vedením dramaturgičiek a dramaturga v ich domovských divadlách – v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave (lektor Mário Drgoňa), v Mestskom divadle Žilina (lektorka Daniela Brezániová), v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici (lektorka Iveta Škripková) a v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (lektorka Uršuľa Turčanová). 
 

Mladí ľudia so záujmom o tvorivé (dramatické) písanie sa do dielní môžu prihlásiť do 30. septembra 2023 na týchto adresách:

mario.drgona@snd.sk (Činohra Slovenského národného divadla v Bratislave, pre 14 – 18-ročných)

brezaniova.daniela@gmail.com (Mestské divadlo Žilina, pre 12 – 18-ročných)

riaditelka@bdnr.sk (Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, pre 11 – 18-ročných)

ursula.turcanova@djgt.sk (Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, pre 12 – 18-ročných) 

 

„Tvorivé písanie je pre tých, čo majú chuť tvoriť a pohrať sa – s nudou, klišé, fádnosťou, slabosťami, nezáujmom. Venujeme sa rozvíjaniu pozornosti, rôznych podnetov a vnemov okolo nás, pracujeme so symbolmi, obrazmi, číslami, hrou slov a nevypovedaným v povedanom. Okrem písania rôznorodých slovných útvarov analyzujeme rôzne myšlienkové prúdy, témy ako demokracia, kultúra, jazyk, podvedomie, rečové akty, diskriminácia, médiá a pod. Spovedáme samých seba a svoje okolie. Cieľom tvorivého písania je formovanie vzťahu k písanému slovu, odhaľovanie vlastnej tvorivosti.“ Iveta Škripková, lektorka Dielne kreatívneho písania v Banskej Bystrici

Dielne kreatívneho písania pre deti a mládež od 11 do 18 rokov v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a vo zvolene

 

A
A
A
.