ZMENA – ZATVORENÁ KNIŽNICA

Milí čitatelia,

z dôvodu mimoriadnej revízie bude knižnica od pondelka 7. augusta 2023 až do odvolania zatvorená.

Vrátenie kníh bude možné aj naďalej, po dohovore s knižnicou.

Tel. č.: 02/20487 301

E-mail: kniznica@theatre.sk 
viera.sadlonova@theatre.sk

A
A
A
.