1. svetový festival múzických umení Connecting Creativity v Phan Thiết vo Vietname

1. svetový festival múzických umení s témou Connecting Creativity (Spájanie kreativitou) sa koná v termíne  8. - 14. decembra 2023 v prímorskom meste Phan Thiết vo Vietname. 

V súčasnosti potvrdili svoju účasť na festivale umelecké súbory  z Austrálie, Brazílie, Filipín, Francúzska, Hongkong, Indie, Japonska, Kórey, Kuby, Mongolska, Singapuru, Španielska, a USA.

Festival hradí účinkujúcim umelcom všetky náklady na ubytovanie v štandardnom hoteli, tri jedlá denne počas 7 dní pobytu, vnútrozemskú dopravu autami, resp. autobusmi, zabezpečí všetky technické náležitosti a kryté i otvorené priestory pre predstavenia. Spiatočné letenky, poplatky za turistické víza, osobné potreby a poistenie účinkujúcich umelcov/súborov znáša vysielajúca krajina.

Účinkujúci umelci a umelecké súbory sú očakávané vo Vietname v piatok 8. decembra 2023. Účastníci festivalu sa tak majú možnosť zúčastniť na slávnostnom otvorení festivalu v sobotu 9. decembra 2023.  Vystúpenia umeleckých súborov sú následne v nedeľu 10., pondelok 11. a utorok 12. decembra. V stredu 13. decembra sa účastníci medzinárodného festivalu majú možnosť zúčastniť na  slávnostnom záverečnom ceremoniáli a rozlúčkovej party. Umelecké skupiny budú autobusmi prepravené  na letisko Hochiminh, k odletu do domovských krajín  vo štvrtok 14. decembra 2023.

Umelecký súbor každej krajiny uvedie 1 predstavenie na hlavnom pódiu a má možnosť uviesť  1 predstavenie/performanciu na karnevale pouličného vystúpenia alebo sa zapojí do predstavenia s kvetinovým plavákom. 

Festival je zameraný na tanec, hudbu, fyzické a pohybové divadlo, cirkus, pouličné predstavenie, bábkové divadlo, tradičnú a modernú módnu prehliadku. Nesústreďuje sa  na činoherné predstavenia.

Záujemci o účasť na festivale pošlú informácie o svojej performancii; jej popis, link, resp. videoklip na e-mail: daodienlequyduong@gmail.com. Zároveň je potrebné v čo najkratšom  čase zaslať technické požiadavky k uvádzanému predstaveniu/performancii.

A
A
A
.