NOVÁ DRÁMA/NOVÉ IMPULZY Prezentácia festivalu Avignon OFF

avignon_off

NOVÁ DRÁMA/NOVÉ IMPULZY

Prezentácia festivalu Avignon OFF

Prezentujúci: Harold David (spolupredseda Avignon OFF & Companies)

19. ročník festivalu Nová dráma/New Drama prináša novú sekciu s názvom Nová dráma/Nové impulzy. Ide o unikátne podujatie, ktorého cieľom je prezentovať slovenským divadelníkom zahraničné divadelné festivaly. Podujatie zahŕňa prezentáciu riaditeliek a riaditeľov vybraných svetoznámych zahraničných divadelných festivalov.

Tento rok dňa 17. mája 2023 od 16.30 do 18.00 hod. sa v rámci festivalu Nová dráma/New Drama uskutoční prezentácia festivalu Avignon OFF, ktorú povedie novozvolený spolupredseda asociácie Avignon OFF & Companies, Harold David.

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o festivale Avignon OFF, inšpirovať sa fungovaním tohto svetoznámeho festivalu a nadobudnúť nové kontakty a spolupráce. 

Ste srdečne vítaní. 

V prípade záujmu o podujatie a vzhľadom na jeho obmedzenú kapacitu vás prosíme o vyplnenie registračného formulára do 24. 4. 2023. Formulár nájdete tu: https://forms.gle/bwmKxqw34mMo5g6QA

A
A
A
.