Staňte sa účastníkmi Seminára mladej kritiky a zároveň členmi študentskej poroty festivalu Nová dráma/New Drama 2023

nd

SEMINÁR MLADEJ KRITIKY a ŠTUDENTSKÁ POROTA

Festival Nová dráma/New Drama 2023, 15. – 20. 5. 2023, Bratislava

15. – 20. máj 2023

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt v Slovenskej a Českej republike. Študenti sa budú pod odborným vedením dramaturgičky, redaktorky a pedagogičky Marty Ljubkovej venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese anna.soltysova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky musí byť krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla.

Uzávierka prihlášok: 30. apríl 2023. Počet účastníkov je obmedzený. 
Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia.

Marta Ljubková

Na ceste vás budem sprevádzať ja, Marta Ljubková. Divadelnému recenzovaniu som sa venovala počas štúdia bohemistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Potom som pridala ešte štúdium dramaturgie na KALD DAMU (Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU) a recenzovania som sa musela vzdať. Neprestáva ma však fascinovať analýza, prichádzať inscenáciám na koreň – a tomu by som sa chcela venovať na spoločnom seminári aj s vami. Vlastnej inscenačnej praxi sa venujem od roku 2003 a mám dramaturgické skúsenosti z nezávislých scén aj zriaďovaných divadiel. V posledných rokoch sa zaoberám aj tanečnou dramaturgiou. Vyučujem na KALD DAMU a milujem divadlo.

Tvorca ako kritik. Tvorkyňa ako kritička

Týždeň sa budeme stretávať pri výbere „toho najlepšieho“ zo súčasného slovenského divadla. Podarí sa nám nájsť spoločné rysy videných inscenácií? Aké sú dnešné trendy, cesty, inscenačná prax? Nebudeme sa rozprávať o tom, čo sa nám páči, ale poctivo sa pokúsime preniknúť do toho, čo sa nám tvorcovia snažia povedať. Budeme dešifrovať ich jazyk, čítať ho a prekladať do slov rozboru, analýzy. Každý má nárok na svoje vlastné videnie javiskového diela a cieľom našej skupiny bude čo najhlbšie pochopiť prezentované inscenácie. S umelcami nejdeme do boja, vstupujeme s nimi do dialógu. Divadelná kritika je svojím spôsobom súčasťou tvorivého procesu – budeme spoločne hľadať jej výrazové prostriedky, ale tiež skúmať jej zodpovednosť.

Viac informácií: Anna Šoltýsová, anna.soltysova@theatre.sk

Foto: Tomáš Vodňanský

A
A
A
.